Missatges ocults en discursos polítics

Hidden messages in political speeches

[ca]

Aquesta xerrada del 3r Orgull en Ciències explica com s’introdueixen missatges antiLGTBIQA+ en discursos.

Un xiulet per a gossos és un missatge codificat que s’amaga entre les paraules d’una frase aparentment inofensiva. Els polítics poden calcular si és segur i útil, per exemple, fer-los servir contra el col·lectiu LGTBIQA+.

El Peter R. Sutton és doctor en filosofia i lingüista.

[en]

This talk from the 3rd Pride in Science shows how anti-LGBTIQA+ messages are inserted in speeches.

A dog whistle is a coded message hiding between the lines of an unsuspicious sentence. Politicians can calculate how safe or useful it is to use them, for example, against the LGBTIQA+ community.

Peter R. Sutton is a doctor in philosophy and a linguist.

La ciència de febrer 2023

The science of February 2023

[ca]

La ciència de febrer amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’ACCC inclou:

 • Fàrmacs contra el càncer que es poden activar i desactivar amb llum de color verd
 • La guatlla podria ser el reservori del virus Toscana i el virus sicilià
 • Les reserves marines són insuficients per a restaurar els ecosistemes marins
 • Un projecte vol promoure la regeneració marina amb residus industrials
 • L’emmagatzematge de carboni està en risc a grans regions del planeta
 • Nous planetes potencialment habitables

[en]

The science of February performed by Catalan institutions and shared in the mailing list of the ACCC includes:

 • Cancer drugs that can be activated and deactivated with green light
 • Quails could be the reservoir of Toscana virus and Sicilian virus
 • Marine reserves are not enough to restore marine ecosystems
 • A project wants to boost marine regeneration using industrial waste
 • Carbon sequestration is at risk in big regions of the planet
 • New planets we could potentially live on

Travestis sense arrugues

Wrinkleless drag queens

[ca]

La Kara Mel es presenta a la consulta de medicina estètica molt alarmada perquè pel carrer l’han confós amb… la Lana Vuli!

L’atén el doctor Aljo Angelo, que no sabem on es va treure el títol, però li explica les diferències entre l’àcid hialurònic i el bòtox.

Aquesta és la interpretació travesti d’una xerrada del 3r Orgull en Ciències.

[en]

Kara Mel runs to the cosmetic medicine clinic. She’s very upset after being mistaken with… Lana Vuli!

Aljo Angelo is her doctor —a title nobody knows how he got—, who will explain the differences between hyaluronic acid and botox.

This is the drag reinvention of a talk of the 3rd Pride in Science.

Mites de la medicina estètica

Myths of cosmetic medicine

[ca]

Aquesta xerrada del 3r Orgull en Ciències corregeix errors habituals sobre l’àcid hialurònic i el bòtox.

Quina és la diferència entre els dos? Per a què serveixen? Qui els pot fer servir? Quant duren els efectes? I són reversibles?

L’Adam Najjari és doctor en medicina estètica i, després d’un breu test de mite o veritat, ens regala una rutina diaria de cura de la pell.

[en]

This talk from the 3rd Pride in Science corrects common misconceptions about hyaluronic acid and botox.

What’s the difference between them? What are they used for? Who can use them? How long do their effects last? And are they reversible?

Adam Najjari is a doctor in cosmetic medicine and, after a quick myth or truth quizz, he throws in a daily skincare routine as an extra.

La ciència de gener 2023

The science of January 2023

[ca]

La ciència del mes és la llista de reproducció en la que fem una ullada a la ciència amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC).

Els continguts de gener 2023 són:

 • Forats negres supermassius en galàxies nanes
 • L’escalfament de les aigües està redistribuint la biodiversitat
 • L’escalfament de les aigües fa que els peixos encongeixin
 • El plàncton emet gasos orgànics a l’atmosfera
 • Emmagatzemar diòxid de carboni sota terra contra el canvi climàtic
 • L’humanitat abusa de la taula periòdica

[en]

The science of the month is the playlist where we have a look at the research performed by Catalan institutions. The information comes from the mailing list of the ACCC (Catalan Association of Scientific Communication).

The contents of January 2023 are:

 • Supermassive black holes in dwarf galaxies
 • The warming of water is redistributing biodiversity
 • The warming of water makes fish shrink
 • Plankton emits organic gases into the atmosphere
 • Storing carbon dioxide underground against climate change
 • Humanity overuses the periodic table

Pesticides en salmó. Musical Disney

Pesticides in salmon. Disney musical

[ca]

Aquest musical del 3r Orgull en Ciències reescriu la banda sonora de la vostra infància per parlar de seguretat alimentària.

La Lana Vuli, doctora en química, canta per què utilitzen pesticides en piscifactories i si això suposa un risc per al consumidor.

La primera versió del musical es va estrenar en anglès al congrés de la SETAC de 2015 i va obrir el camí cap al Tango del peix i Science Queers.

[en]

This musical of the 3rd Pride in Science rewrites the soundtrack of your childhood to talk about food safety.

Lana Vuli, doctor in chemistry, sings about the application of pesticides in fish farms and whether they pose a risk to the consumer.

The first version of this musical was premiered at the SETAC meeting in 2015 and it set the path to the Seafood Tango and Science Queers.

Errors i encerts de créixer amb Disney

Rights and wrongs of growing up with Disney

[ca]

Aquesta xerrada del 3r Orgull en Ciències parla de l’impacte que les pel·lícules de Disney tenen en els comportaments de la societat.

L’Ainoa Gómez, biòloga i professora, recull diferents articles científics que analitzen el tractament dels antagonistes, la salud mental o la naturalesa i els valors familiars o personals que Disney transmet.

Les conclusions mostren actituds apreses, no naturals, envers la gent marginada, el medi ambient o el nostre cos, entre d’altres. I el més sorprenent és l’efecte de la companyia dels adults quan es veuen les pel·lícules.

[en]

This talk of the 3rd Pride in Science looks into the impact of Disney films on behaviours found in society.

Ainoa Gómez, biologist and teacher, compiled scientific articles analysing how villians, mental health or nature are portraid by Disney and what family and personal values those films convey.

The conclusions show the how nurture overrides nature regarding our attitudes towards marginalised people, the environment and our own bodies, amongst other issues. The most shocking detail is how the company of adults watching the films affects this process.

Aprimar sense anar al gimnàs

Losing weight without going to the gym

[ca]

A la Kara no li agrada anar al gimnàs, però un senyor li ha dit que no vol quedar amb ella perquè està massa grossa.

L’Aljo li explica que, segons un estudi, podria aprimar-se manipulant un enzim del cervell.

Aquesta és la interpretació travesti de la primera xerrada del 3r Orgull en Ciències.

[en]

Kara doesn’t like working out, but a man told her that he doesn’t want to meet because she’s too fat.

Aljo tells her that, according to a study, she could lose weight manipulating an enzyme in her brain.

This is the drag reinvention of the first talk of the 3rd Pride in Science.

Ratolins transgènics contra l’obesitat

Transgenic mice against obesity

[ca]

La primera xerrada del 3r Orgull en Ciències parla de la manipulació d’un enzim per prevenir l’obesitat.

Durant el seu doctorat, el Kevin Ibeas Martínez va modificar en ratolins l’activitat de l’enzim CPT1A, que està involucrat en l’oxidació dels greixos.

Els ratolins modificats menjaven menys, s’engreixaven menys, estaven en millor forma física i fins i tot envellien més lentament.

[en]

The first talk of the 3rd Pride in Science is about manipulating an enzyme to prevent obesity.

During his PhD, Kevin Ibeas Martínez modified, in mice, the activity of enzyme CPT1A, which is involved in the oxidation of fat.

The modified mice ate less, gained less weight, showed better physical condition and even aged more slowly.

Fotosíntesi for Dummies

Photosynthesis for Dummies

[ca]

La Putella Deville no podia acabar aquesta sèrie de cafè científic sobre la respiració sense recordar-nos que les plantes també respiren.

Ara bé, les plantes (i les algues i els cianobacteris) són més conegudes per fer la fotosíntesi, que és el procés invers: utilitzen l’energia de la llum per a convertir aigua i diòxid de carboni en oxigen i glucosa.

Si voleu més detalls sobre la fotsíntesi, com ara les dues fases que la formen, aquí teniu el vídeo.

[en]

Putella Deville couldn’t end this science coffee series about the respiration without reminding us that plants also breathe.

However, plants (and algae and cyanobacteria) are better known for doing photosynthesis, which is the inverse process: they use the sunlight energy to turn water and carbon dioxide into oxygen and glucose.

For further details about photosynthesis, such as the two phases involved, here is the video.