Discriminació LGTBIQA+ en ciència

LGBTIQA+ discrimination in science [ca] Analitzem la discriminació de les identitats sexuals i de gènere no normatives en entorns de ciència i proposem una via per combatre-la. [en] Let’s analyse the discrimination against non-normative sexual and gender identities in science environments and suggest a way to fight it.