Equip – Team

[ca] Aquest projecte només és possible amb la col·laboració de molta gent. No són només transformistes, sinó gent que fa d’ella mateixa, l’equip de filmació i edició, entitats que ajuden amb espais i gestió i més. Gràcies!

[en] This project is only possible with the collaboration of lots of people. It’s not just drag artists, but people who present as themselves, the filming and editing team, organizations that help with venues and paperwork and more. Thank you!

Equip actual – Current team

Travestis – Drag performers
Aljo Angelo
Kara Mel
Lana Vuli
Putella Deville

Altres aparicions –
Other appearances
Adam Najjari
Ainoa Gómez
Aurora Ranchal
Kevin Ibeas Martínez
Peter R. Sutton

Equip de filmació – Filming crew
Felipe Lelikelen
Luis Carlos Acosta
Max Loràlex

Edició, subtítols i web –
Editing, subtitles and website
Òscar Aznar Alemany

Entitats – Organizations
Ateneu del Raval
Espai QWERTY

Logotip i capçalera de YouTube – Logo and YouTube banner
Marina Cabezas

Equips anteriors – Past teams

Travestis – Drag performers
Bigotex Delatex
Bonnie Oui Laddie
Consola Dior
Estrella Xtravaganza
Inmaculada Perversión
Geri Lavatza
Joan Oh
Nancy Famosa
Rita Lynn
Saphira Halliwell
Tónika Leprechaun
Translocura

Altres aparicions –
Other appearances
Cinta Díez
David Palma Díaz
Eneko García de Menzoa
Javier Soraluce
Laura Díaz
Marta Breu
Mireya Plass
Pedro David Bardají
Simon Perera
Sònia Estradé
Vicente Roca

Equip de filmació – Filming crew
Juan Castillo Torres
Laia Catalán
Lev Vlásov
Manuel García Vara
Massimo Picardo

Entitats – Organizations
Drag is Burning
La Federica
SETAC Europe
Zangamanga cafe&bar