Equip – Team

[ca] Aquest projecte només és possible amb la col·laboració de molta gent. No són només transformistes, sinó gent que fa d’ella mateixa, l’equip de filmació i edició, entitats que ajuden amb espais i gestió i més. Gràcies!

[en] This project is only possible with the collaboration of lots of people. It’s not just drag artists, but people who present as themselves, the filming and editing team, organizations that help with venues and paperwork and more. Thank you!

Equip actual – Current team

Travestis – Drag performers
Lana Vuli
Kara Mel
Putella Deville

Altres aparicions –
Other appearances
Ainoa Gómez
Aurora Ranchal
Javier Soraluce
Kevin Ibeas

Equip de filmació – Filming crew
Felipe Lelikelen
Max Loràlex

Edició, subtítols i web –
Editing, subtitles and website
Òscar Aznar Alemany

Entitats – Organizations
Ateneu del Raval
Espai QWERTY

Logotip i capçalera de YouTube – Logo and YouTube banner
Marina Cabezas

Equips anteriors – Past teams

Travestis – Drag performers
Aljo Angelo
Bigotex Delatex
Bonnie Oui Laddie
Consola Dior
Estrella Extravaganza
Inmaculada Perversión
Geri Lavatza
Joan Oh
Nancy Famosa
Rita Lynn
Saphira Halliwell
Tónika Leprechaun
Translocura

Altres aparicions –
Other appearances
Adam Najjari
Cinta Díez
David Palma Díaz
Eneko García de Menzoa
Laura Díaz
Marta Breu
Mireya Plass
Pedro David Bardají
Simon Perera
Sònia Estradé
Vicente Roca

Equip de filmació – Filming crew
Juan Castillo Torres
Laia Catalán
Lev Vlásov
Luís Carlos Acosta
Manuel García Vara
Massimo Picardo

Entitats – Organizations
Drag is Burning
La Federica
SETAC Europe
Zangamanga cafe&bar