Equip – Team

[ca] Aquest projecte només és possible amb la col·laboració de molta gent. No són només transformistes, sinó gent que fa d’ella mateixa, l’equip de filmació i edició, entitats que ajuden amb espais i gestió i més. Gràcies!

[en] This project is only possible with the collaboration of lots of people. It’s not just drag artists, but people who present as themselves, the filming and editing team, organizations that help with venues and paperwork and more. Thank you!

Equip actual – Current team

Travestis – Drag performers
Lana Vuli
Putella Deville
Aljo Angelo
Bonnie Oui Laddie
Consola Dior
Geri Lavatza
Kara Mel
Tónika Leprechaun
Translocura

Altres aparicions –
Other appearances
Adam Najjari
David Palma Díaz
Javier Soraluce
Pedro David Bardají
Sònia Estradé

Equip de filmació – Filming crew
Lev Vlásov
Max Loràlex

Edició, subtítols i web –
Editing, subtitles and website
Òscar Aznar Alemany

Entitats – Organizations
Ateneu del Raval
Espai QWERTY

Logotip i capçalera de YouTube – Logo and YouTube banner
Marina Cabezas

Participants anteriors – Previous participants

Travestis – Drag performers
Bigotex Delatex
Estrella Extravaganza
Inmaculada Perversión
Joan Oh
Rita Lynn
Saphira Halliwell
Shandy Halfpint

Altres aparicions –
Other appearances
Cinta Díez
Eneko García de Menzoa
Laura Díaz
Marta Breu
Mireya Plass
Simon Perera
Vicente Roca

Equip de filmació – Filming crew
Juan Castillo Torres
Laia Catalán
Luís Carlos Acosta
Manuel García Vara
Massimo Picardo

Entitats – Organizations
Drag is Burning
La Federica
SETAC Europe
Zangamanga cafe&bar