Science Queers

Divulgació científica LGTBIQA+

Creem ponts entre la comunitat LGTBIQA+ i la comunitat científica.

LGBTIQA+ science communication

Bulding bridges between the LGBTIQA+ and scientific communities.

Creem espectacles i esdeveniments de durada variable, amb diferents graus de formalitat i amb diversos perfils de la comunitat LGTBIQA+.

Participem en esdeveniments aliens amb actuacions, moderant-los o conduint-los.

Integrem la participació de travestis no científiques i de científiques no travestis.

We create performances and events with different time lengths, degrees of formality and LGBTIQA+ profiles.

We take part in your events as performers, moderators or MCs.

We integrate the participation of non-scientist drag artists and non-drag scientists.

Notícies – News

Per què sentim fiblades quan fem massa exercici?

Why do we feel sore after exercise? [ca] La respiració aeròbica utilitza oxigen per a produir energia. La respiració anaeròbica es produeix sense oxigen i genera l’àcid làctic que cristal·litza als músculs. [en] Aerobic respiration uses oxygen to produce energy. Anaerobic respiration happens without oxygen and generates lactic acid which crystallises in our muscles.

Llegeix l'article

5 maneres d’agafar oxigen

5 ways to take oxygen [ca] La respiració és un procés pel qual s’intercanvien gasos amb l’exterior i s’obté energia. Veiem les diferents maneres que tenim els éssers vius d’agafar oxigen. [en] Respiration is a process by which gases are exchanged and energy is obtained. Let’s see the different ways for living beings to take oxygen.

Llegeix l'article

Science Queers

Divulgació científica LGTBIQA+