Què són E211, E212 i E213 en el menjar?

What are E211, E212 and E213 in your food?

[ca]

Ens posem moltes coses a la boca i de vegades hauríem de prendre precaucions. És aquest un cas perillós?

A part de la lletra E, els conservants E211, E212 i E213 tenen en comú que són sals de l’àcid benzoic. Són les sals de sodi, potassi i calci, respectivament, i es troben a la natura.

[en]

We put lots of things in our mouths and should play it safe. Is this case dangerous?

Besides letter E, food preservatives E211, E212 and E213 have one thing in common: they are salts of benzoic acid. They are its sodium, potassium and calcium salts, respectively, and are found in nature.

Només són sals que conserven el menjar, igual que la sal comuna. Són antimicrobians i també es fan servir en cosmètics. És a dir que no cal patir.

They are simple salts that preserve food, just like common salt does. They are antimicrobial and they are also used in cosmetics. Nothing to worry about.

Científiques del col·lectiu. L’Orgull en Ciències 2021

Queer women scientists. Pride in Science 2021

[ca]

La Lana llegeix les opinions d’algunes científiques del col·lectiu sobre la divulgació científica i la visibilització d’identitats discriminades (font: #CienciaArcoiris).

Les científiques són la física Judith Juanhuix, la nanotecnòloga Sònia Estradé, la bioinformàtica Mireya Plass, la matemàtica Aurora Ranchal i la biòloga Ainoa Gómez.

[en]

Lana reads opinions of queer woman scientists about science communication and representation of identities that suffer discrimination (source: #CienciaArcoiris).

The scientists are physicist Judith Juanhuix, nanotechnologist Sònia Estradé, bioinformatician Mireya Plass, mathematician Aurora Ranchal, and biologist Ainoa Gómez.

L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica.

Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

Drogues, risc i informació. L’Orgull en Ciències 2021

Drugs, risk and information. Pride in Science 2021

[ca]

La Translocura treballa en un centre que tracta la violència cap a dones i persones no binàries com a encarregada de reducció de danys del consum de drogues.

En aquesta xerrada, la infermera travesti parla dels factors de risc i de la importància d’informar-se. Al final canta Politóxica, la seva cançó sobre el tema.

[en]

Translocura works in a centre that tackles violence against women and non-binary people in charge of damage reduction related to using drugs.

In this talk, the transvesite nurse talks about the risk factors and the importance of being informed. At the end, she sings Politóxica, her song about this topic.

L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica.

Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

Contaminants en medi marí. L’Orgull en Ciències 2021

Contaminants in marine environment. Pride in Science 2021

[ca]

La Lana Vuli és doctora en química i travesti. En esta xerrada la drag queen científica parla dels retardants de flama i els pesticides piretroides en dofins, foques i marisc.

L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica.

[en]

Lana Vuli is a doctor in chemistry and a drag queen. In this drag science communication she talks about flame retardants and pyrethroid pesticides in dolfins, seals and seafood.

Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

Aquestes setmanes s’estan publicant els vídeos de les intervencions de l’Orgull en Ciències 2021 en la corresponent llista de reproducció de YouTube.

These current weeks the presentations of Pride in Science 2021 are being published in their corresponding YouTube playlist.

Dessalinització de l’aigua. L’Orgull en Ciències 2021

Water desalination. Pride in Science 2021

[ca]

L’Orgull en Ciències (18 de novembre) és un esdeveniment per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre persones del món de la ciència i per promoure la cultura científica.

El Javier Soraluze és «físic i marica» i treballa en transferència de tecnologia, donant forma pràctica als projectes teòrics. En esta xerrada explica el cas de la dessalinizació de l’aigua.

[en]

Pride in Science (18th November) is an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

Javier Soraluze is “a physicist and gay” and works in technology transfer shaping practical projects from theoretical ideas. In this presentation he talk about water desalination.

Durant les pròximes setmanes veurem els vídeos de les intervencions de l’Orgull en Ciències 2021, que es publicaran en la corresponent llista de reproducció de YouTube.

In the next weeks we’ll see the presentations of Pride in Science 2021, which will be published in their corresponding YouTube playlist.

«La matrícula d’honor l’aconseguirà…»

“The first class honours are awarded to…”

[ca]

Science Queers Academy tanca la temporada amb tres actuacions de temàtica i estil lliure.

Lis sis estudiants de l’acadèmia de divulgació travesti reben el certificat al final del curs. Qui rebrà el certificat d’assistència i qui obtindrà el certificat de compleció? I la desitjada matrícula d’honor?

[en]

Science Queers Academy’s finale shows three choose-your-own-topic freestyle performances.

The six students of the drag science communication academy receive their course certificates. Who will get the certificate of attendance and who will obtain the certificate of completion? What about the coveted first class honours?

Tot i que aquest curs hagi acabat, l’acadèmia tornarà a obrir en un futur. Per ara, podeu respondre aquesta enquesta sobre el curs 2021 per ajudar-nos a superar-nos en la pròxima edició. Moltes gràcies.

Although this course is over, the academy will open again in the future. For now, you can answer this survey about the 2021 course to help us outdo ourselves in the next edition. Thank you.

«Oda a la ciència i a la tecnologia»

“Ode to science and technology”

[ca]

En el penúltim episodi de la segona temporada de Science Queers Academy, les estudiants posen en drag a dos dels professors.

El metge d’ITS David Palma i el nanocientífic Pedro David Bardají tenen la seva primera experiència travesti i llegeixen un poema científic escrit per les estudiants.

[en]

In the episode before the finale of the second season of Science Queers Academy, the students make over two of the teachers.

STIs doctor David Palma and nanoscientist Pedro David Bardají have their first drag experience and read a science poems written by the students.

La directora de l’acadèmia, la Lana Vuli, consultarà les notes per últim cop abans de la graduació per anunciar quines tres estudiants hi actuaran.

The principal of the academy, Lana Vuli, will check the marks one last time before the graduation to announce which three students will perform in it.

«Quants ossos té un cos humà adult?»

“How many bones are in an adult human body?”

[ca]

Quan només queden quatre travestis a l’acadèmia de Science Queers, arriba l’examen sorpresa. Una altra sorpresa són les cares conegudes que s’uneixen a la prova.

L’examen sorpresa té quatre rondes: veritat o fals, opció múltiple, números i resposta oberta. Només dues estudiants s’asseguraran el pas al següent episodi i les altres dues…

[en]

When there are just four drag queens left in the academy of Science Queers, a pop quiz hits them. Moreover, familiar faces will join the students by surprise.

The pop quiz has four rounds: true or false, multiple choice, numbers and open answer. Just two students will secure their place in the next episode. The other two…

En aquest episodi sorpresa no hi ha professoris perquè només conten les respostes. A l’acadèmia els examens són seriosos. O potser no.

In this surprise episode there will be no teachers as the answers will be the judge. Exams are no laughing matter in this academy. Or are they?

«Això es pot dir a la televisió pública?»

“Can we say this on public television?”

[ca]

La segona temporada de l’acadèmia de divulgació travesti ens porta una novetat molt esperada: els monólegs de ciència.

Les travestis presenten monòlegs sobre els cinc sentits, és a dir, la vista, l’olfacte, el tacte, l’oïda i el gust. El bon gust dels acudits i el tacte en l’execució és una cosa que queda per veure, però no us ensumeu el que arribareu a sentir!

[en]

The second season of the drag scicomm academy brings a much anticipated novelty: science stand-up comedy.

The drag queens deliver their routines about the five senses, that is, sight, smell, touch, hearing and taste. The good taste of the jokes and issues they touch upon is something unheard of, but you’ll see that something smells funny!

Aconseguiran els monòlegs fer riure la Lana Vuli, la Putella Deville i el metge estètic invitat (i malvat) Adam Najjari?

Will the jokes get laughs from Lana Vuli, Putella Deville and the (evil) guest cosmetic doctor Adam Najjari?

«La fase mòbil llisca, flirteja, la columna és la passarel·la»

“The mobile phase slides, prances, the column is the runway”

[ca]

La música arriba a l’acadèmia de divulgació travesti amb tres actuacions musicals.

Per escalfar motors, les estudiants canten sobre l’acadèmia. Tot seguit ens desvelen els secrets de l’ADN amb una balada tropical. I acaben amb un tema electrotrash sobre la cromatografia en columna.

[en]

Music takes over the drag communication academy with three musical numbers.

As a warm-up, the students sing about the academy. Then, they reveal the secrets of DNA with a tropical ballad. Finally, an electrotrash tune talks about column chromatography.

Per avaluar les produccions musicals científiques, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i del metge d’ITS invitat David Palma.

To asses the science chart hits, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest ITS doctor David Palma.