Un algoritme mèdic que afavoreix als europeus

A medical algorhythm that favours Europeans

[ca]

Notícies científiques de maig amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’ACCC inclou:

 • L’explosió estel·lar més duradora i brillant ja dura més de 3 anys
 • Algoritmes per a diagnosi mèdica amb un biaix a favor dels rostres europeus
 • S’ha descobert com la forma tòxica d’una proteïna es propaga en l’Alzheimer
 • Una dieta hipocalòrica mitiga la pèrdua de memòria amb l’edat
 • L’agricultura intensiva és la causa principal del descens d’ocells a Europa
 • Desvelen com els enzims bacterians degraden el plàstic d’un sol ús

[en]

Science news of May with Catalan participation and shared in the mailing list of the ACCC includes:

 • The longest and brightest stellar explosion had been going for over 3 years now
 • Biased algorithms for medical diagnosis favour European faces
 • Revealed how the toxic form of a protein propagates during Alzheimer
 • A low-calorie diet mitigates memory loss with age
 • Intensive agriculture is the main cause for the decrease in birds in Europe
 • Revealed how bacterial enzymes degradate disposable plastics

Quina és la dosi mortal de DDT?

What dose of DDT can kill you?

[ca]

El diclorodifeniltricloroetà (DDT) va ser un pesticida molt popular als anys 40 i 50. Penetra l’exoesquelet de quitinosa dels insectes i els paralitza el sistema nerviós.

El problema del DDT és que és persistent i no biodegradable, per això es queda al medi ambient durant molt de temps. A més, s’acumula al greix del cos dels animals.

Tot i ser tòxic, és tan eficaç contra les malalties transmeses pels mosquits, com la malària, que encara està permès a molts llocs, on salva milions de vides.

I si voleu saber la resposta a la pregunta del títol d’aquest article, us la dona la doctora Lana Vuli en aquest vídeo.

[en]

Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) was a very popular pesticide in the 40s and 50s. It penetrates the chitinose exoskeleton of insects and paralyses their nervous system.

The problem with DDT is that it’s persistent and non-biodegradable, so it stays in the environment for a long time. Additionally, it accumulates in the body fat of animals.

Despite being toxic, DDT is so effective to fight diseases transmitted by mosquitoes, like malaria, that it’s still allowed in many places, where it’s saving millions of lives.

And if you want to know the answer to the question of the title, check the video with doctor Lana Vuli.

70 anys de memòria viva del transformisme

70 years of live history of cross-dressing

[ca]

Science Queers torna a De(s)generades: 70 anys de memòria viva del transformisme a Utopia Rambles al Centre d’Arts Santa Mònica dissabte 20 de maig a les 21h.

De(s)generades és un espectacle de varietats transgeneracional de l’Ateneu del Raval i Drag is Burning amb la direcció artística de Rubén Antón.

La travesti científica Lana Vuli compartirà escenari amb la Gilda Love, folklòrica i picant des dels anys 60; la Translocura de mestra de cerimònies; l’escriptora i exvedet Tania Navarro; l’Adrián Amaya, jove transformista clàssic; la trash diva del Raval Lady Braga; la Geri Lavatza, la caribenya del Poble Sex; l’humor i la reivindicació del Capitano Barbaconyo, i l’emmascarada Missex.

Col·laboren Raval Cuir i Teatre Arnau Itinerant. Cartell de Rubén Antón.

[en]

Science Queers is back in Degen(d)erate: 70 years of live history of cross-dressing in Utopia Rambles at the Santa Mònica Arts Centre on Saturday 20th May at 9 pm.

Degen(d)erate is a transgenerational variety show by Ateneu del Raval and Drag is Burning with Rubén Antón as artistic director.

The science queen Lana Vuli will share the stage with Gilda Love, folklorical and spicy since the 60s; Translocura as the MC; writer and ex-performer Tania Navarro; Adrián Amaya, young traditional cross-dresser; trash diva Lady Braga; Geri Lavatza, the Caribbean queen from Poble Sex; the humour of social advocate Capitano Barbaconyo, and the masked Missex.

With the collaboration of Raval Cuir and Teatre Arnau Itinerant. Poster by Rubén Antón.

L’estiu ara dura 5 mesos

Summer lasts 5 months now

[ca]

Notícies científiques d’abril amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’ACCC inclou:

 • Els ungulats menys integrats en el grup són més innovadors
 • Un os revela com els Homo sapiens feien roba fa 40.000 anys
 • L’estiu ha passat de durar 3 mesos a 5 mesos en 50 anys
 • Escoltar música al final de l’embaràs ajuda als nadons a codificar sons de la parla
 • El ritme i l’entonació són fonamentals perquè els nadons aprenguin el llenguatge

[en]

Science news of April with Catalan participation and shared in the mailing list of the ACCC includes:

 • The ungulates that are less integrated in their group are more innovative
 • A bone reveals how Homo sapiens made clothes 40,000 years ago
 • Summer went from 3 to 5 months long in 50 years
 • Listening to music at the end of a pregnancy helps babies encode the sounds of speech
 • Rhythm and intonation are fundamental for babies to learn a language

La tercera temporada de Science Queers Academy

Season 3 of Science Queers Academy

[ca]

Science Queers Academy, el reality de ciència en drag, torna aquest juny amb un nou grup de sis estudiants.

Tot i que els episodis s’emetran entre l’estiu i la tardor, podeu veure les actuacions en persona en el primer rodatge el dissabte 3 de juny a les 17 h al centre cívic Vil·la Urània.

Aquesta temporada serà la primera en català i la Kara Mel, matrícula d’honor de la promoció anterior, s’unirà a la directora Lana Vuli com a membre del professorat.

I si l’espera se us fa llarga, podeu veure les temporades anteriors de Science Queers Academy a YouTube.

[en]

Science Queers Academy, the reality show about science in drag, will be back this June with six new students.

Although the episodes will air between summer and autumn, you can attend the live shows in the first shooting on Saturday 3rd of June at 5 pm in Vil·la Urània.

This will be the first season in Catalan (with English subtitles as always) and Kara Mel, first honours of the previous class, will join principal Lana Vuli as a teacher.

And if the wait feels too long, you can watch the previous seasons of Science Queers Academy on YouTube.

I si la Britney Spears cantés en castellà?

What if Britney Spears sang in Spanish?

[ca]

El 3r Orgull en Ciències va tancar amb un número musical. És cert que no era científic, però va ser un gran final.

La Lana Vuli va traduir les cançons de la Britney Spears incloses en el Chris Cox Megamix i les va interpretar amb la Kara Mel i l’Aljo Angelo.

Esperem que hagueu gaudit de l’esdeveniment tant com nosaltres. Poseu atenció a la nostra web i a les xarxes socials si voleu venir de públic el pròxim novembre.

[en]

The 3rd Pride in Science ended with a music number. It was not science, but it was a great ending.

Lana Vuli translated the Britney Spears songs included in Chris Cox Megamix and sang them with Kara Mel and Aljo Angelo.

We hope you’ve enjoyed the event as much as we have. Stay tunned to our website and social media profiles if you want to attend live next November.

Llibre: ‘Queering Science Communication’

Book: Queering Science Communication

[ca]

Science Queers apareix en un nou llibre de comunicació científica queer com a exemple de projecte que lluita per a la inclusió i la igualtat de les identitats LGTBIQA+ en aquest camp.

Unir el món queer i la divulgació científica és un pas important per a la denuncia, l’alliberament i la visibilitat queer.

Aquest recull examina el lloc de les persones queer en comunicació científica i es planteja què significa queerificar la pràctica i la teoria de la divulgació i l’agenda de la recerca.

[en]

Science Queers is included in a new book about queer science communication as an example of a project that fights for inclusivity and equity for LGBTIQA+ people in this field.

Bringing queer and science communication together is an important step for queer protest, liberation, and visibility.

This collection examines the place of queer people within science communication and asks what it means for the field to queer science communication practice, theory and research agendas.

El dilema del presoner

The prisoner’s dilemma

[ca]

En l’última xerrada del 3r Orgull en Ciències, l’Aurora Ranchal, matemàtica, explica alguns exemples de la teoria dels jocs.

La teoria dels jocs analitza el comportament estratègic dels participants en un conflicte perquè aconsegueixin el millor resultat.

L’Aurora Ranchal ens posa els exemples del dilema del presoner, variants en biologia evolutiva, el problema de la maleta i la caça del cérvol.

[en]

In the last talk of the 3rd Pride in Science, Aurora Ranchal, mathematician, explains some examples of game theory.

Game theory analyses the strategical behaviour of the participants in a conflict to obtain the best outcome.

The examples Aurora give include the prisoner’s dilemma, variations in evolutive biology, the traveller’s dilemma and the stag hunt.

La ciència de març 2023

The science of March 2023

[ca]

La ciència de març amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’ACCC inclou:

 • La NASA canvia l’òrbita d’un asteroide
 • Els efectes sobre el cos de viatjar a l’espai
 • Organoides artificials d’animals per a estudiar malalties
 • Com eviten els peixos que la sal del mar entri als seus ous
 • Sistema per a actualitzar els parcs eòlics

[en]

The science of March performed by Catalan institutions and shared in the mailing list of the ACCC includes:

 • NASA changes the orbit of an asteroid
 • The effects on the body of space travel
 • Artificial organoids of animals to study diseases
 • How fish avoid sea salt entering their eggs
 • System to upgrade wind farms

Cançó: Desinformació (Verola del mico)

Song: Misinformation (Monkeypox)

[ca]

No tota la música del 3r Orgull en Ciències és Disney. Aquesta cançó tecnopop denuncia un exemple de comunicació científca perjudicial.

Els mitjans van atacar el col·lectiu LGTBIQA+ durant el brot de verola del mico de 2022.

No és el primer cop que passa. La cançó fa elusió al cas similar de 1981, d’una magnitud molt més gran, amb el brot del VIH.

La Lana Vuli reescriu la lletra de Hallucination, de Years & Years i Regard, i la canta amb la Kara Mel i l’Aljo Angelo de ballarins.

[en]

Not all the music in the 3rd Pride in Science is Disney. This technopop song protests an example of harmful science communication.

The LGBTIQA+ community was targeted by the media during the monkeypox outbreak in 2022.

That’s not a new phenomenon. This song references a similar case in 1981, though at a much bigger scale, with the HIV outbreak.

Lana Vuli rewrote the lyrics to Hallucination, by Years & Years and Regard, and performed it with Kara Mel and Aljo Angelo as dancers.