Pesticides en salmó. Musical Disney

Pesticides in salmon. Disney musical

[ca]

Aquest musical del 3r Orgull en Ciències reescriu la banda sonora de la vostra infància per parlar de seguretat alimentària.

La Lana Vuli, doctora en química, canta per què utilitzen pesticides en piscifactories i si això suposa un risc per al consumidor.

La primera versió del musical es va estrenar en anglès al congrés de la SETAC de 2015 i va obrir el camí cap al Tango del peix i Science Queers.

[en]

This musical of the 3rd Pride in Science rewrites the soundtrack of your childhood to talk about food safety.

Lana Vuli, doctor in chemistry, sings about the application of pesticides in fish farms and whether they pose a risk to the consumer.

The first version of this musical was premiered at the SETAC meeting in 2015 and it set the path to the Seafood Tango and Science Queers.

Errors i encerts de créixer amb Disney

Rights and wrongs of growing up with Disney

[ca]

Aquesta xerrada del 3r Orgull en Ciències parla de l’impacte que les pel·lícules de Disney tenen en els comportaments de la societat.

L’Ainoa Gómez, biòloga i professora, recull diferents articles científics que analitzen el tractament dels antagonistes, la salud mental o la naturalesa i els valors familiars o personals que Disney transmet.

Les conclusions mostren actituds apreses, no naturals, envers la gent marginada, el medi ambient o el nostre cos, entre d’altres. I el més sorprenent és l’efecte de la companyia dels adults quan es veuen les pel·lícules.

[en]

This talk of the 3rd Pride in Science looks into the impact of Disney films on behaviours found in society.

Ainoa Gómez, biologist and teacher, compiled scientific articles analysing how villians, mental health or nature are portraid by Disney and what family and personal values those films convey.

The conclusions show the how nurture overrides nature regarding our attitudes towards marginalised people, the environment and our own bodies, amongst other issues. The most shocking detail is how the company of adults watching the films affects this process.

Aprimar sense anar al gimnàs

Losing weight without going to the gym

[ca]

A la Kara no li agrada anar al gimnàs, però un senyor li ha dit que no vol quedar amb ella perquè està massa grossa.

L’Aljo li explica que, segons un estudi, podria aprimar-se manipulant un enzim del cervell.

Aquesta és la interpretació travesti de la primera xerrada del 3r Orgull en Ciències.

[en]

Kara doesn’t like working out, but a man told her that he doesn’t want to meet because she’s too fat.

Aljo tells her that, according to a study, she could lose weight manipulating an enzyme in her brain.

This is the drag reinvention of the first talk of the 3rd Pride in Science.

Ratolins transgènics contra l’obesitat

Transgenic mice against obesity

[ca]

La primera xerrada del 3r Orgull en Ciències parla de la manipulació d’un enzim per prevenir l’obesitat.

Durant el seu doctorat, el Kevin Ibeas Martínez va modificar en ratolins l’activitat de l’enzim CPT1A, que està involucrat en l’oxidació dels greixos.

Els ratolins modificats menjaven menys, s’engreixaven menys, estaven en millor forma física i fins i tot envellien més lentament.

[en]

The first talk of the 3rd Pride in Science is about manipulating an enzyme to prevent obesity.

During his PhD, Kevin Ibeas Martínez modified, in mice, the activity of enzyme CPT1A, which is involved in the oxidation of fat.

The modified mice ate less, gained less weight, showed better physical condition and even aged more slowly.

Fotosíntesi for Dummies

Photosynthesis for Dummies

[ca]

La Putella Deville no podia acabar aquesta sèrie de cafè científic sobre la respiració sense recordar-nos que les plantes també respiren.

Ara bé, les plantes (i les algues i els cianobacteris) són més conegudes per fer la fotosíntesi, que és el procés invers: utilitzen l’energia de la llum per a convertir aigua i diòxid de carboni en oxigen i glucosa.

Si voleu més detalls sobre la fotsíntesi, com ara les dues fases que la formen, aquí teniu el vídeo.

[en]

Putella Deville couldn’t end this science coffee series about the respiration without reminding us that plants also breathe.

However, plants (and algae and cyanobacteria) are better known for doing photosynthesis, which is the inverse process: they use the sunlight energy to turn water and carbon dioxide into oxygen and glucose.

For further details about photosynthesis, such as the two phases involved, here is the video.

La ciència importa, però la llengua també

Science matters, but so does language

[ca]

Arreu del món hi ha gent que comunica molt bé la ciència i sovint hi ha científics que qüestionen el rigor del contingut i l’estil de divulgació. Science Queers mateix va rebre l’opinió d’un intolerant des d’una associació que el va defensar.

Ara bé, aquesta vigilància agressiva que alguns fan de la ciència contrasta amb la despreocupació per la qualitat lingüística de la divulgació, que no sembla que interessi gaire.

Dos exemples ben clars d’això són l’ús (i l’abús) dels calcs de l’anglès de les paraules evidence i apply, tant en català com en castellà.

Ens ho expliquen la Lana Vuli, la Putella Deville i la Nancy Famosa en aquesta cançó a capela.

[en]

There are great science communicators around the world and also many scientists who question the accuracy and the style of the former. Science Queers ourselves received the opinion of a bigot from an association that defended him.

However, this aggressive surveillance of science is nowhere to be seen when it comes to linguistic quality, which is disregarded by many.

Languages that are not the lingua franca of science will suffer semantic loans from English. Two common examples are the use and abuse of evidence and apply in their Catalan or Spanish form when they don’t apply (pun intended).

Lana Vuli, Putella Deville and Nancy Famosa sing about it a cappella.

Per què sentim fiblades quan fem massa exercici?

Why do we feel sore after exercise?

[ca]

En el vídeo anterior la Putella Deville ens va avançar que la respiració cel·lular pot ser aeròbica o anaeròbica.

La respiració aeròbica utilitza oxigen i glucosa per a produir energia, aigua i dòxid de carboni.

La respiració anaeròbica es produeix en entorns sense oxigen. És un procés immediat però de durada breu que produeix menys energia que la respiraicó aeròbica.

Quan fem un esforç excessiu, els músculs recorren a la respiració anaeròbica. L’àcid làctic es crea en aquest procés i quan cristal·litza sentim fiblades.

[en]

In the last video, Putella Deville mentioned that cellular respiration could be aerobic or anaerobic..

Aerobic respiration uses oxygen and glucose to produce energy, water and carbon dioxide.

Anaerobic respiration happens when oxygen is not available. It’s an immediate but brief process that produces les energy than aerobic respiration.

When we workout excessively, our muscles resort to anaerobic respiration. Lactic acid is produced in this process and our muscles feel sore when it crystallises.

ATP: els diners de la cèl·lula

ATP: the cell’s money

[ca]

Continua el cafè científic sobre la respiració amb la Putella Deville, que ens porta dos tipus més de respiració.

La respiració interna és el transport d’oxigen dins dels organismes mitjançant els pigments respiratoris.

La respiració cel·lular són les reaccions bioquímiques que transformen l’oxigen en energia i, malauradament, diòxid de carboni.

[en]

This next science coffee about respiration with Putella Deville brings two other types of respiration.

Internal respiration is the transportation of oxygen inside organisms using respiratory pigments.

Cellular respiration is the group of biochemical reactions that transform oxygen into energy and, unfortunately, carbon dioxide.

5 maneres d’agafar oxigen

5 ways to take oxygen

[ca]

La respiració és un procés pel qual s’intercanvien gasos amb l’exterior i s’obté energia.

La Putella Deville explica les diferents maneres que tenim els éssers vius d’agafar oxigen per a respirar i dona exemples de cada tipus.

Us podem avançar que les modalitats són pulmonar, cutània, traqueal, branquial i bimodal, però els detalls us els dona ella en el primer vídeo d’aquesta sèrie sobre la respiració.

[en]

Respiration is a process by which gases are exchanged and energy is obtained.

Putella Deville presents the different ways for living beings to take oxygen to breathe giving examples of each type.

We can spoil the classification: pulmonary, cutaneous, tracheal, branchial and bimodal. However, you’d better hear the details from her in this first video of the series about respiration.

Arriba la 3a edició de l’Orgull en Ciències

The 3rd edition of Pride in Science is here

[ca]

Arriba el 3r Orgull en Ciències (18 de novembre, 19:30 h) per a visibilitzar la diversitat sexual i de gènere entre gent del món de la ciència i promoure la cultura científica.

Enguany comptem amb cinc xerrades i sis actuacions travestis.

El Kevin Ibeas Martínez parlarà de la sobreexpressió d’enzims contra l’obesitat; l’Ainoa Gómez analitzarà si els estereotips de les pel·lícules de Disney tenen fonament biològic; l’Adam Najjari destruirà mites de la medicina estètica; el Peter R. Sutton ens mostrarà llenguatge amb connotacions antiqueer, i l’Aurora Ranchal ens explicarà el dilema del presoner.

La Lana Vuli, la Kara Mel i l’Aljo Angelo faran la versió travesti d’aquests continguts i altres espectacles.

Com l’any passat, l’Orgull en Ciències formarà part de la setmana BcnQUEER de l’Ateneu del Raval i l’Espai QWERTY, del 15 al 19 de novembre.

[en]

Here comes the 3rd Pride in Science (18th November, 7.30 pm), an event for the visibility of sexual and gender diversity among people in the world of science and to promote science culture.

This year, we’ll enjoy five talks and six drag performances.

Kevin Ibeas Martínez will talk about overexpression of enzymes against obesity; Ainoa Gómez will analyse if the stereotypes in Disney films have a biological basis; Adam Najjari will debunk myths about cosmetic medicine; Peter R. Sutton will show speech with antiqueer connotations, and Aurora Ranchal will explain the prisoner dilema.

Lana Vuli, Kara Mel and Aljo Angelo will offer the drag version of these contents and other shows.

For the second time, Pride in Science will be part of the BcnQUEER week by Ateneu del Raval and Espai QWERTY, from the 15th to the 19th of November.