La ciència importa, però la llengua també

Science matters, but so does language [ca] Hi ha científics que qüestionen el rigor del contingut i l’estil de divulgació, però qui es preocupa de la qualitat lingüística de la divulgació? [en] Many scientists question the accuracy and the style of science communication, but who cares about linguistic quality?

El butè, el butí i maquillatge travesti

Butene, butyne and drag makeup [ca] La Lana parla dels noms dels alquens i els alquins mentre es maquilla. [en] Lana talks about naming alkenes and alkynes as she does her makeup.

Discriminació LGTBIQA+ en ciència

LGBTIQA+ discrimination in science [ca] Analitzem la discriminació de les identitats sexuals i de gènere no normatives en entorns de ciència i proposem una via per combatre-la. [en] Let’s analyse the discrimination against non-normative sexual and gender identities in science environments and suggest a way to fight it.