70 anys de memòria viva del transformisme

70 years of live history of cross-dressing [ca] Science Queers participa a De(s)generades, un espectacle de varietats transgeneracional. [en] Science Queers is part of Degen(d)erate, a transgenerational variety show.

Llibre: ‘Queering Science Communication’

Book: Queering Science Communication [ca] Science Queers apareix en un nou llibre de comunicació científica queer com a exemple de projecte que lluita per a la inclusió i la igualtat. [en] Science Queers is included in a new book about queer science communication as an example of a project that fights for inclusivity and equity.

Cançó: Desinformació (Verola del mico)

Song: Misinformation (Monkeypox) [ca] Aquesta cançó tecnopop denuncia com els mitjans van atacar el col·lectiu LGTBIQA+ durant el brot de verola del mico de 2022. [en] This technopop song protests how the LGBTIQA+ community was targeted by the media during the monkeypox outbreak in 2022.