«Això es pot dir a la televisió pública?»

“Can we say this on public television?” [ca] Les travestis presenten monòlegs sobre els cinc sentits. [en] The drag queens deliver their routines about the five senses.

«La fase mòbil llisca, flirteja, la columna és la passarel·la»

“The mobile phase slides, prances, the column is the runway” [ca] Cinc travestis canten sobre l’ADN amb una balada tropical i sobre la cromatografia en columna amb un tema electrotrash. [en] Five drag queens sing about DNA with a tropical ballad and about column chromatography with an electrotrash tune.

«Mai no et limitis per la imaginació limitada dels altres»

“Never limit yourself because of others’ limited imagination” [ca] L’acadèmia de divulgació científica travesti fa un homenatge a sis científiques amb una pasarel·la de moda que les presenta. [en] The drag science communication academy pays tribute to six female scientists with a fashion catwalk where they are introduced.