Contacte

Llengua: Parlem català, castellà i anglès. El canal de YouTube està subtitulat en els tres idiomes.
Language: We speak Catalan, Spanish and English. Our YouTube channel is subtitled in these three languages.

Destaquem – Highlights

Science Queers Academy
Concurs d’espectacles científics travestis.
Drag science shows contest.
YouTube: 2019, 2021.

L’Orgull en Ciències – Pride in Science
Esdeveniment que visibilitza persones LGTBIQA+ en ciència.
Event to showcase LGBTIQA+ people in science.
YouTube: 2020, 2021.

Miscel·lània – Other
#PrepucioHater – #ForeskinHater (4 min)
What dose of aspirin can kill you? – Quina és la dosi mortal d’aspirina? (1 min)
El gas butà. Tutorial de maquillatge – Butane gas. Makeup tutorial (10 min)