Contacte

Science Queers

Divulgació científica travesti

Projecte que promou la ciència i les identitats LGTBQIA+. Coordinat per la doctora Lana Vuli, la travesti científica.

Llengua: Actuem en català, castellà o anglès. El canal de YouTube està subtitulat en els tres idiomes. Els articles de la web estan en català i en anglès.

Què fem?

Participem en esdeveniments aliens amb actuacions, moderant-los o conduint-los.

Organitzem esdeveniments propis en contextos de formalitat variable segons els objectius.

Integrem la participació de travestis no científiques i de científiques no travestis.

Accions destacades

Science Queers Academy
(2019 i 2021)
Concurs en què sis travestis han de crear espectacles amb contingut científic. Disponible a YouTube: edició de 2019 i edició de 2021.

L’Orgull en Ciències
(2020 i 2021)
Esdeveniment en viu que visibilitza el col·lectiu LGTBIQA+ en carreres de ciència. Inclou el musical Disney sobre pesticides en salmó.

Vídeos, actuacions i monòlegs breus
(2017-present)
Intervencions de 1-5 minuts com ara #PrepucioHater, la dosi mortal d’aspirina i el veritable pH neutre.