Discriminació LGTBIQA+ en ciència

LGBTIQA+ discrimination in science

[ca]

Analitzem la discriminació de les identitats sexuals i de gènere no normatives en entorns de ciència i proposem una via per combatre-la.

Els problemes imposats a la gent LGTBIQA+ per una societat que ens discrimina fan que haguem de tornar a l’armari en entorns de ciència, que perdem confiança en les nostres habilitats o el nostre valor com a persona i que se’ns exclogui de les posicions de poder. A sobre, la pròpia ciència ens tracta com una anomalia.

La visibilització de les nostres identitats en projectes com Science Queers és una de les millors eines per enfrontar-nos al sistema i aconseguir una ciència i una societat més inclusives.

[en]

Let’s analyse the discrimination against non-normative sexual and gender identities in science environments and suggest a way to fight it.

The problems imposed on LGBTIQA+ people by a society that discriminates against us cause us to go back in the closet in science environments, to lose self-confidence, in our skills and in us as people, and exclude us from positions of power. On top of that, science itself treats us as an anomaly.

Ensuring representation of our identities through projects like Science Queers is one of the best tools to challenge the system and make science and society more inclusive.