Comèdia científica al sortir del laboratori

After-lab with science comedy

[ca]

L’1 de maig de 2018 el ja inactiu Scientists Dating Forum va organitzar un esdeveniment social de comèdia científica que podem destacar entre les seves altres accions més formals.

Aquest esdeveniment de comèdia científica buscava socialitzar i divertir-se amb la ciència al final d’un dia treballant al laboratori.

La Marnie Manning i el doctor Matthew Murtha van aportar la seva experiència fent monòlegs. La Lana Vuli i el seu alter ego Òscar Aznar Alemany van aportar el toc queer que el públic no esperava amb el Tango del peix el musical Disney sobre pesticides en salmó.

[en]

On the 1st of May of 2018, the now inactive Scientists Dating Forum organized a social event with science comedy that stood out from their other more formal actions.

This science comedy event offered a social and fun space in the context of science at the end of the workday in the laboratory.

Marnie Manning and doctor Matthew Murtha contributed with their experience as stand-up comedians. Lana Vuli and her alter ego Òscar Aznar Alemany contributed with the queer touch that the audience wasn’t expecting with the Seagood Tango and the Disney musical about pesticides in salmon.