70 anys de memòria viva del transformisme

70 years of live history of cross-dressing [ca] Science Queers participa a De(s)generades, un espectacle de varietats transgeneracional. [en] Science Queers is part of Degen(d)erate, a transgenerational variety show.