Missatges ocults en discursos polítics

Hidden messages in political speeches [ca] Un xiulet per a gossos pot codificar missatges antiLGTBIQA+ en un discurs aparentment inofensiu. [en] A dog whistle can codify anti-LGBTIQA+ messages in an unsuspicious speech.