La ciència de febrer 2023

The science of February 2023 [ca] Inclou fàrmacs contra el càncer, aus amb virus, reserves marines, diòxid de carboni i nous planetes. [en] Including cancer drugs, birds with viruses, marine reserves, carbon dioxide and new planets.

La ciència de gener 2023

The science of January 2023 [ca] Inclou forats negres supermassius, l’escalfament de les aigües, els gasos de l’atmosfera i l’abús de recursos. [en] Including supermassive black holes, warming of water, gases in the atmosphere and overusing resources.