La ciència de febrer 2023

The science of February 2023 [ca] Inclou fàrmacs contra el càncer, aus amb virus, reserves marines, diòxid de carboni i nous planetes. [en] Including cancer drugs, birds with viruses, marine reserves, carbon dioxide and new planets.