La ciència importa, però la llengua també

Science matters, but so does language [ca] Hi ha científics que qüestionen el rigor del contingut i l’estil de divulgació, però qui es preocupa de la qualitat lingüística de la divulgació? [en] Many scientists question the accuracy and the style of science communication, but who cares about linguistic quality?