Per què sentim fiblades quan fem massa exercici?

Why do we feel sore after exercise? [ca] La respiració aeròbica utilitza oxigen per a produir energia. La respiració anaeròbica es produeix sense oxigen i genera l’àcid làctic que cristal·litza als músculs. [en] Aerobic respiration uses oxygen to produce energy. Anaerobic respiration happens without oxygen and generates lactic acid which crystallises in our muscles.