«Mai no et limitis per la imaginació limitada dels altres»

“Never limit yourself because of others’ limited imagination” [ca] L’acadèmia de divulgació científica travesti fa un homenatge a sis científiques amb una pasarel·la de moda que les presenta. [en] The drag science communication academy pays tribute to six female scientists with a fashion catwalk where they are introduced.