Per què el carboni és un element travesti?

Why is carbon a drag queen element? [ca] El carboni és un element travesti perquè es presenta amb diferents estructures i propietats. Però en ciència no se l’anomena travesti, se li diu element al·lotròpic. [en] Carbon is a drag queen element because it can take different structures with different properties. However, in science that’s not called a drag queen, but an allotropic element.

Quina dosi d’aspirina és mortal?

What dose of aspirin can kill you? [ca] Tots els excessos són dolents, fins i tot l’excés d’aigua, i, evidentment, el d’aspirines. [en] ‘Too much of a good thing’ applies to any substance in the world, even water, and, of course, aspirin.