«Volem entretenir, però també volem conscienciar»

“We want to entertain, but also raise awareness”

[ca]

Science Queers Academy continua amb un episodi teatral en el que lis estudiants ens fan riure mentre divulguen ciència.

Un grup ens parla de la depuració d’aigües residuals en una representació molt física. L’altre grup es centra en els boscos i la desforestació en un ambient més íntim.

Per avaluar l’execució de la tasca, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i del nanocientífic invitat Pedro David Bardají.

[en]

Science Queers Academy continues with a theatrical episode in which the students make us laugh while communicating science.

One group talks about the treatment of wastewater in a very physical performance. The other group focuses on the forests and deforestation in a more intimate setting.

To evaluate the execution of the assignment, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest nanoscientist Pedro David Bardají.

«La culpa és del binarisme»

“Binarism is to blame”

[ca]

Ja está disponible el primer episodi de la segona temporada de Science Queers Academy, el reality show de divulgació científica travesti.

En aquest episodi, lis estudiants de l’acadèmia han de resoldre un escape room per guanyar-se l’accés al programa.

Per sortir de l’habitació, aprendrem la composició de l’aire, el nombre de planetes tradicionals i de planetes nans del sistema solar i la transformació de números al codi binari.

[en]

The first episode of season 2 of Science Queers Academy, the reality show about science communication in drag, is now available.

In this episode, the students of the academy must solve an escape room to gain access to the show.

To escape the room, we’ll learn the composition of the air, the number of traditional planets and dwarf planets in the solar system and the transformation of numbers into the binary code.

Tutorial de maquillatge travesti: el gas butà

Drag makeup tutorial: butane gas

[ca]

Tothom ha utilitzat el butà alguna vegada, o el butaner… Però això que sona tan sexy només és una cadena d’àtoms de carboni rodejada per àtoms d’hidrogen: CH3CH2CH2CH3.

El butà és de la família dels alcans, que tenen diferents noms segons la llargada de la cadena: metà (CH4), età (CH3CH3), propà (CH3CH2CH3), butà, pentà, hexà, heptà, octà… I la Lana ens ho explica mentre es maquilla.

Els quatre primers alcans, fins al butà, són gasos a temperatura ambient i pressió atmosfèrica. A partir del pentà els alcans són líquids fins als 17 àtoms de carboni. I a partir dels 18, són sòlids!

[en]

We have all used butane sometimes; or even the man who sells it… Sexy as it might sound, butane is just a carbon atom chain surrounded by hydrogen atoms: CH3CH2CH2CH3.

Butane belongs to the family of alkanes, which have different names according to the chain length: methane (CH4), ethane (CH3CH3), propane (CH3CH2CH3), butane, pentane, hexane, heptane, octane… And Lana tells us about it as she does her makeup.

The first four alkanes, up to butane, are gas at room temperature and atmospheric pressure. From pentane and up to 17 carbon atoms, they are liquid. And over 18 carbon atoms, they are solid!

La segona temporada de Science Queers Academy

Season 2 of Science Queers Academy

[ca]

Dos anys després de l’èxit de Science Queers Academy, el reality de ciència en drag, un nou grup de travestis amb cinc drag queens i un drag king divulgaran ciència amb espectacles variats per aconseguir la matrícula d’honor.

Els vuit episodis de la segona temporada s’emetran aquesta tardor. Per ara ja estan disponibles el videoclip promocional y les presentacions del nou grup d’estudiants de l’acadèmia.

I si l’espera se us fa llarga, podeu tornar a veure la primera temporada de Science Queers Academy.

[en]

Two years after the success of Science Queers Academy, the reality show about science in drag, a new group of transvestites including five drag queens and one drag king will communicate science in a variety of shows to get the first class honours.

The eight episodes of the second season will be broadcast this autumn. At the moment, you can already enjoy the promotional music video and the introductions of the new students of the academy.

And if the wait feels too long, you can rewatch the first season of Science Queers Academy.

Torna ‘La ciència del mes’

‘The science of the month’ is back

[ca]

La ciència del mes és la llista de reproducció en la que fem una ullada a la ciència amb participació catalana compartida el mes anterior a la llista de distribució de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC).

Passades les vacances d’estiu, és hora de posar-se al dia amb la ciència del mes de juny. Sí, de juny. La ciència no fa vacances d’estiu i els resultats són ben interessants. En aquest vídeo, parlem de genètica, del medi marí i de la fruita.

La ciència del mes va néixer com a un exercici per al Postgrau en Comunicació Científica d’Eduscopi i la Universitat de Vic.

[en]

The science of the month is the playlist where we have a look at the research performed by Catalan institutions. The information comes from the mailing list of the ACCC (Catalan Association of Scientific Communication).

After the summer holidays, it’s time to catch up with the science of June. Indeed, June. Science has no holidays and the summer findings are way too interesting. In this video, we talk about genetics, the marine environment and fruit.

The science of the month was created as a project for a postgraduate degree in science communication offered by Eduscopi and the University of Vic.

El gel de dutxa ens menteix sobre el pH neutre

Our shower gels lie about the neutral pH

[ca]

L’etiqueta del gel de dutxa ens enganya respecte al pH neutre i la Lana Vuli, la travesti científica, s’ho pren molt seriosament de la manera més còmica.

El pH és una mesura d’acidesa, com la de la llimona que mossegues amb el xopet de tequila. Però què fa que una cosa sigui àcida? I quin és el pH neutre real?

En aquest vídeo la Lana ens parla del pH just en sortir de la dutxa, però potser us despisteu patint per si se li cau la tovallola.

[en]

The tags on our shower gels lie about the neutral pH and Lana Vuli, the drag queen scientist, is here to put things straight in a very gay way.

The pH is a mesurement of acidity, like that of the lemon you bite with your tequila shot. But what makes something acid? And what’s the real neutral pH?

In this video, Lana talks about pH just after having a shower. Try not to get distracted about the chances of her towel falling off.

Comèdia científica al sortir del laboratori

After-lab with science comedy

[ca]

L’1 de maig de 2018 el ja inactiu Scientists Dating Forum va organitzar un esdeveniment social de comèdia científica que podem destacar entre les seves altres accions més formals.

Aquest esdeveniment de comèdia científica buscava socialitzar i divertir-se amb la ciència al final d’un dia treballant al laboratori.

La Marnie Manning i el doctor Matthew Murtha van aportar la seva experiència fent monòlegs. La Lana Vuli i el seu alter ego Òscar Aznar Alemany van aportar el toc queer que el públic no esperava amb el Tango del peix el musical Disney sobre pesticides en salmó.

[en]

On the 1st of May of 2018, the now inactive Scientists Dating Forum organized a social event with science comedy that stood out from their other more formal actions.

This science comedy event offered a social and fun space in the context of science at the end of the workday in the laboratory.

Marnie Manning and doctor Matthew Murtha contributed with their experience as stand-up comedians. Lana Vuli and her alter ego Òscar Aznar Alemany contributed with the queer touch that the audience wasn’t expecting with the Seagood Tango and the Disney musical about pesticides in salmon.

Quina dosi d’aspirina és mortal?

What dose of aspirin can kill you?

[ca]

Tots els excessos són dolents, fins i tot l’excés d’aigua, i, evidentment, el d’aspirines.

La dosi mitjana entre 0,3 grams i 1 gram té efectes analgèsics, antiinflamatoris, antipirètics i antireumàtics. I quina pot ser una dosi mortal d’aspirina? Ho descobrim en aquest vídeo de Fets fàctics.

La ganduleria i el capitalisme ens van regalar el nom trivial aspirina. El seu nom sistemàtic és àcid 2-acetoxibenzoic. I segurament ja coneixeu el nom àcid acetilsalicílic.

[en]

‘Too much of a good thing’ applies to any substance in the world, even water, and, of course, aspirin.

The average dose between 0.3 grams and 1 gram has analgesic, anti-inflammatory, antipyretic and antirheumatic effects. And what can be a fatal dose of aspirin? Let’s find out in this Factual Facts video.

Laziness and capitalism gifted us the trivial name aspirin. Its systematic name is 2-acetoxybenzoic acid. And you probably already know the name acetylsalicylic acid.

L’origen de Science Queers: el Tango del peix

The origin of Science Queers: Seafood Tango

[ca]

Quan la llegenda travesti Joan Oh es va mudar a Barcelona l’estiu del 2016, la Lana li va demanar que li ensenyés l’art del transformisme per a un projecte que s’havia plantejat durant un temps.

Amb una estètica de travesti principiant, però tot el poder escènic, el Tango del peix es va estrenar a Brusseles el 25 de gener del 2017 a la conferència final del projecte ECsafeSEAFOOD amb membres de la indústria, autoritats i organitzacions de seguretat alimentària, associacions de consumidors i la comunitat científica.

Aquell mateix any, el Tango del peix es va presentar a la sessió Science Slam de SETAC Europe 2017, també a Brusseles, i a Nowhere, la versió espanyola del Burning Man al desert dels Monegres.

[en]

When drag legend Joan Oh moved to Barcelona in the summer of 2016, Lana asked Joan to teach her the art of drag for a project she had been considering for a while.

With a drag baby look, but all the stage power, the Seafood Tango premiered in Brussels on the 25th of January of 2017 at the final conference of the ECsafeSEAFOOD project attended by members of the industry, food safety organisations and authorities, consumer associations and the scientific community.

That same year, the Seafood Tango was performed at the Science Slam session of SETAC Europe 2017, also in Brussels, and at Nowhere, the Spanish version of Burning Man at the Monegros desert.