El gel de dutxa ens menteix sobre el pH neutre

Our shower gels lie about the neutral pH

[ca]

L’etiqueta del gel de dutxa ens enganya respecte al pH neutre i la Lana Vuli, la travesti científica, s’ho pren molt seriosament de la manera més còmica.

El pH és una mesura d’acidesa, com la de la llimona que mossegues amb el xopet de tequila. Però què fa que una cosa sigui àcida? I quin és el pH neutre real?

En aquest vídeo la Lana ens parla del pH just en sortir de la dutxa, però potser us despisteu patint per si se li cau la tovallola.

[en]

The tags on our shower gels lie about the neutral pH and Lana Vuli, the drag queen scientist, is here to put things straight in a very gay way.

The pH is a mesurement of acidity, like that of the lemon you bite with your tequila shot. But what makes something acid? And what’s the real neutral pH?

In this video, Lana talks about pH just after having a shower. Try not to get distracted about the chances of her towel falling off.

Comèdia científica al sortir del laboratori

After-lab with science comedy

[ca]

L’1 de maig de 2018 el ja inactiu Scientists Dating Forum va organitzar un esdeveniment social de comèdia científica que podem destacar entre les seves altres accions més formals.

Aquest esdeveniment de comèdia científica buscava socialitzar i divertir-se amb la ciència al final d’un dia treballant al laboratori.

La Marnie Manning i el doctor Matthew Murtha van aportar la seva experiència fent monòlegs. La Lana Vuli i el seu alter ego Òscar Aznar Alemany van aportar el toc queer que el públic no esperava amb el Tango del peix el musical Disney sobre pesticides en salmó.

[en]

On the 1st of May of 2018, the now inactive Scientists Dating Forum organized a social event with science comedy that stood out from their other more formal actions.

This science comedy event offered a social and fun space in the context of science at the end of the workday in the laboratory.

Marnie Manning and doctor Matthew Murtha contributed with their experience as stand-up comedians. Lana Vuli and her alter ego Òscar Aznar Alemany contributed with the queer touch that the audience wasn’t expecting with the Seagood Tango and the Disney musical about pesticides in salmon.

Quina dosi d’aspirina és mortal?

What dose of aspirin can kill you?

[ca]

Tots els excessos són dolents, fins i tot l’excés d’aigua, i, evidentment, el d’aspirines.

La dosi mitjana entre 0,3 grams i 1 gram té efectes analgèsics, antiinflamatoris, antipirètics i antireumàtics. I quina pot ser una dosi mortal d’aspirina? Ho descobrim en aquest vídeo de Fets fàctics.

La ganduleria i el capitalisme ens van regalar el nom trivial aspirina. El seu nom sistemàtic és àcid 2-acetoxibenzoic. I segurament ja coneixeu el nom àcid acetilsalicílic.

[en]

‘Too much of a good thing’ applies to any substance in the world, even water, and, of course, aspirin.

The average dose between 0.3 grams and 1 gram has analgesic, anti-inflammatory, antipyretic and antirheumatic effects. And what can be a fatal dose of aspirin? Let’s find out in this Factual Facts video.

Laziness and capitalism gifted us the trivial name aspirin. Its systematic name is 2-acetoxybenzoic acid. And you probably already know the name acetylsalicylic acid.

L’origen de Science Queers: el Tango del peix

The origin of Science Queers: Seafood Tango

[ca]

Quan la llegenda travesti Joan Oh es va mudar a Barcelona l’estiu del 2016, la Lana li va demanar que li ensenyés l’art del transformisme per a un projecte que s’havia plantejat durant un temps.

Amb una estètica de travesti principiant, però tot el poder escènic, el Tango del peix es va estrenar a Brusseles el 25 de gener del 2017 a la conferència final del projecte ECsafeSEAFOOD amb membres de la indústria, autoritats i organitzacions de seguretat alimentària, associacions de consumidors i la comunitat científica.

Aquell mateix any, el Tango del peix es va presentar a la sessió Science Slam de SETAC Europe 2017, també a Brusseles, i a Nowhere, la versió espanyola del Burning Man al desert dels Monegres.

[en]

When drag legend Joan Oh moved to Barcelona in the summer of 2016, Lana asked Joan to teach her the art of drag for a project she had been considering for a while.

With a drag baby look, but all the stage power, the Seafood Tango premiered in Brussels on the 25th of January of 2017 at the final conference of the ECsafeSEAFOOD project attended by members of the industry, food safety organisations and authorities, consumer associations and the scientific community.

That same year, the Seafood Tango was performed at the Science Slam session of SETAC Europe 2017, also in Brussels, and at Nowhere, the Spanish version of Burning Man at the Monegros desert.