L’estiu ara dura 5 mesos

Summer lasts 5 months now

[ca]

Notícies científiques d’abril amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’ACCC inclou:

  • Els ungulats menys integrats en el grup són més innovadors
  • Un os revela com els Homo sapiens feien roba fa 40.000 anys
  • L’estiu ha passat de durar 3 mesos a 5 mesos en 50 anys
  • Escoltar música al final de l’embaràs ajuda als nadons a codificar sons de la parla
  • El ritme i l’entonació són fonamentals perquè els nadons aprenguin el llenguatge

[en]

Science news of April with Catalan participation and shared in the mailing list of the ACCC includes:

  • The ungulates that are less integrated in their group are more innovative
  • A bone reveals how Homo sapiens made clothes 40,000 years ago
  • Summer went from 3 to 5 months long in 50 years
  • Listening to music at the end of a pregnancy helps babies encode the sounds of speech
  • Rhythm and intonation are fundamental for babies to learn a language