La ciència de març 2023

The science of March 2023

[ca]

La ciència de març amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’ACCC inclou:

  • La NASA canvia l’òrbita d’un asteroide
  • Els efectes sobre el cos de viatjar a l’espai
  • Organoides artificials d’animals per a estudiar malalties
  • Com eviten els peixos que la sal del mar entri als seus ous
  • Sistema per a actualitzar els parcs eòlics

[en]

The science of March performed by Catalan institutions and shared in the mailing list of the ACCC includes:

  • NASA changes the orbit of an asteroid
  • The effects on the body of space travel
  • Artificial organoids of animals to study diseases
  • How fish avoid sea salt entering their eggs
  • System to upgrade wind farms