La ciència de febrer 2023

The science of February 2023

[ca]

La ciència de febrer amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’ACCC inclou:

 • Fàrmacs contra el càncer que es poden activar i desactivar amb llum de color verd
 • La guatlla podria ser el reservori del virus Toscana i el virus sicilià
 • Les reserves marines són insuficients per a restaurar els ecosistemes marins
 • Un projecte vol promoure la regeneració marina amb residus industrials
 • L’emmagatzematge de carboni està en risc a grans regions del planeta
 • Nous planetes potencialment habitables

[en]

The science of February performed by Catalan institutions and shared in the mailing list of the ACCC includes:

 • Cancer drugs that can be activated and deactivated with green light
 • Quails could be the reservoir of Toscana virus and Sicilian virus
 • Marine reserves are not enough to restore marine ecosystems
 • A project wants to boost marine regeneration using industrial waste
 • Carbon sequestration is at risk in big regions of the planet
 • New planets we could potentially live on