La ciència de gener 2023

The science of January 2023

[ca]

La ciència del mes és la llista de reproducció en la que fem una ullada a la ciència amb participació catalana compartida a la llista de distribució de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC).

Els continguts de gener 2023 són:

 • Forats negres supermassius en galàxies nanes
 • L’escalfament de les aigües està redistribuint la biodiversitat
 • L’escalfament de les aigües fa que els peixos encongeixin
 • El plàncton emet gasos orgànics a l’atmosfera
 • Emmagatzemar diòxid de carboni sota terra contra el canvi climàtic
 • L’humanitat abusa de la taula periòdica

[en]

The science of the month is the playlist where we have a look at the research performed by Catalan institutions. The information comes from the mailing list of the ACCC (Catalan Association of Scientific Communication).

The contents of January 2023 are:

 • Supermassive black holes in dwarf galaxies
 • The warming of water is redistributing biodiversity
 • The warming of water makes fish shrink
 • Plankton emits organic gases into the atmosphere
 • Storing carbon dioxide underground against climate change
 • Humanity overuses the periodic table