La ciència importa, però la llengua també

Science matters, but so does language

[ca]

Arreu del món hi ha gent que comunica molt bé la ciència i sovint hi ha científics que qüestionen el rigor del contingut i l’estil de divulgació. Science Queers mateix va rebre l’opinió d’un intolerant des d’una associació que el va defensar.

Ara bé, aquesta vigilància agressiva que alguns fan de la ciència contrasta amb la despreocupació per la qualitat lingüística de la divulgació, que no sembla que interessi gaire.

Dos exemples ben clars d’això són l’ús (i l’abús) dels calcs de l’anglès de les paraules evidence i apply, tant en català com en castellà.

Ens ho expliquen la Lana Vuli, la Putella Deville i la Nancy Famosa en aquesta cançó a capela.

[en]

There are great science communicators around the world and also many scientists who question the accuracy and the style of the former. Science Queers ourselves received the opinion of a bigot from an association that defended him.

However, this aggressive surveillance of science is nowhere to be seen when it comes to linguistic quality, which is disregarded by many.

Languages that are not the lingua franca of science will suffer semantic loans from English. Two common examples are the use and abuse of evidence and apply in their Catalan or Spanish form when they don’t apply (pun intended).

Lana Vuli, Putella Deville and Nancy Famosa sing about it a cappella.