Com es relacionen el criptó i un metre?

What’s the connection between krypton and a metre?

[ca]

El sistema mètric no prové del planeta del Superman, sinó que conté una referència al gas noble criptó.

Els gasos nobles són els elements de l’última columna de la taula periòdica, que no s’enllacen a altres àtoms i no fan olor.

Es troben als llums de neó, en els quals reben una càrrega elèctrica que els excita a nivells d’energia superiors i emeten llum quan alliberen aquesta energia.

La llargada d’un metre es defineix com una proporció ben simple amb l’emissió de radiació del criptó que veureu al vídeo.

[en]

The metric system didn’t originate on Superman’s planet, but it’s linked to the noble gas krypton.

Noble gases are the elements in the last column of the periodic table. They don’t bond with other atoms and don’t smell.

They can be found in neon lights, where they receive an electric charge that excites them to higher energy levels. When this energy is released, light is emitted.

The length of a metre is defined as a very simple proportion to the radiation emission of cripton and you can see it in the video.