Per què el carboni és un element travesti?

Why is carbon a drag queen element?

[ca]

El carboni és un element travesti perquè es presenta amb diferents estructures i propietats. Però en ciència no se l’anomena travesti, se li diu element al·lotròpic.

Quan es disposa formant hexàgons en capes bidimensionals que es desprenen fàcilment, és el grafit, com el de la mina d’un llapis. Si crea estructures tridimensionals fortes, el coneixem com a diamant.

A part d’aquestes formes més conegudes, també existeix el ful·lerè, una estructura similar a una pilota de futbol que és útil per a capturar i transportar molècules.

[en]

Carbon is a drag queen element because it can take different structures with different properties. However, in science that’s not called a drag queen, but an allotropic element.

When it creates hexagons in bidimensional layers that are easily peeled off, it’s graphite, like a pencil lead. If it presents as a strong tridimensional structure, we call it diamond.

Besides these well-known variants, there is also fullerene, a structure which reminds of a football and is useful to capture and transport molecules.