Què són E211, E212 i E213 en el menjar?

What are E211, E212 and E213 in your food?

[ca]

Ens posem moltes coses a la boca i de vegades hauríem de prendre precaucions. És aquest un cas perillós?

A part de la lletra E, els conservants E211, E212 i E213 tenen en comú que són sals de l’àcid benzoic. Són les sals de sodi, potassi i calci, respectivament, i es troben a la natura.

Només són sals que conserven el menjar, igual que la sal comuna. Són antimicrobians i també es fan servir en cosmètics. És a dir que no cal patir.

[en]

We put lots of things in our mouths and should play it safe. Is this case dangerous?

Besides letter E, food preservatives E211, E212 and E213 have one thing in common: they are salts of benzoic acid. They are its sodium, potassium and calcium salts, respectively, and are found in nature.

They are simple salts that preserve food, just like common salt does. They are antimicrobial and they are also used in cosmetics. Nothing to worry about.