«Quants ossos té un cos humà adult?»

“How many bones are in an adult human body?”

[ca]

Quan només queden quatre travestis a l’acadèmia de Science Queers, arriba l’examen sorpresa. Una altra sorpresa són les cares conegudes que s’uneixen a la prova.

L’examen sorpresa té quatre rondes: veritat o fals, opció múltiple, números i resposta oberta. Només dues estudiants s’asseguraran el pas al següent episodi i les altres dues…

En aquest episodi sorpresa no hi ha professoris perquè només conten les respostes. A l’acadèmia els examens són seriosos. O potser no.

[en]

When there are just four drag queens left in the academy of Science Queers, a pop quiz hits them. Moreover, familiar faces will join the students by surprise.

The pop quiz has four rounds: true or false, multiple choice, numbers and open answer. Just two students will secure their place in the next episode. The other two…

In this surprise episode there will be no teachers as the answers will be the judge. Exams are no laughing matter in this academy. Or are they?