«La fase mòbil llisca, flirteja, la columna és la passarel·la»

“The mobile phase slides, prances, the column is the runway”

[ca]

La música arriba a l’acadèmia de divulgació travesti amb tres actuacions musicals.

Per escalfar motors, les estudiants canten sobre l’acadèmia. Tot seguit ens desvelen els secrets de l’ADN amb una balada tropical. I acaben amb un tema electrotrash sobre la cromatografia en columna.

[en]

Music takes over the drag communication academy with three musical numbers.

As a warm-up, the students sing about the academy. Then, they reveal the secrets of DNA with a tropical ballad. Finally, an electrotrash tune talks about column chromatography.

Per avaluar les produccions musicals científiques, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i del metge d’ITS invitat David Palma.

To asses the science chart hits, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest ITS doctor David Palma.