«La fase mòbil llisca, flirteja, la columna és la passarel·la»

“The mobile phase slides, prances, the column is the runway”

[ca]

La música arriba a l’acadèmia de divulgació travesti amb tres actuacions musicals.

Per escalfar motors, les estudiants canten sobre l’acadèmia. Tot seguit ens desvelen els secrets de l’ADN amb una balada tropical. I acaben amb un tema electrotrash sobre la cromatografia en columna.

Per avaluar les produccions musicals científiques, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i del metge d’ITS invitat David Palma.

[en]

Music takes over the drag communication academy with three musical numbers.

As a warm-up, the students sing about the academy. Then, they reveal the secrets of DNA with a tropical ballad. Finally, an electrotrash tune talks about column chromatography.

To asses the science chart hits, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest ITS doctor David Palma.