«Mai no et limitis per la imaginació limitada dels altres»

“Never limit yourself because of others’ limited imagination”

[ca]

L’acadèmia de divulgació científica travesti fa un homenatge a sis científiques amb una pasarel·la de moda que les presenta.

Si no coneixeu a la Jocelyn Bell, la Mae Jemison, l’Ada Lovelace, la Tu Youyou, la Lise Meitner i la Marie-Sophie Germain, aquesta és la vostra oportunitat (de corregir un biaix de gènere).

Per avaluar l’execució de la tasca, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i de la nanocientífica invitada Sònia Estradé.

[en]

The drag science communication academy pays tribute to six female scientists with a fashion catwalk where they are introduced.

If you don’t know Jocelyn Bell, Mae Jemison, Ada Lovelace, Tu Youyou, Lise Meitner or Marie-Sophie Germain, this is your chance —to correct a gender bias.

To evaluate the execution of the assignment, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest nanoscientist Sònia Estradé.