«Volem entretenir, però també volem conscienciar»

“We want to entertain, but also raise awareness”

[ca]

Science Queers Academy continua amb un episodi teatral en el que lis estudiants ens fan riure mentre divulguen ciència.

Un grup ens parla de la depuració d’aigües residuals en una representació molt física. L’altre grup es centra en els boscos i la desforestació en un ambient més íntim.

Per avaluar l’execució de la tasca, la Lana Vuli tindrà l’ajuda de la Putella Deville i del nanocientífic invitat Pedro David Bardají.

[en]

Science Queers Academy continues with a theatrical episode in which the students make us laugh while communicating science.

One group talks about the treatment of wastewater in a very physical performance. The other group focuses on the forests and deforestation in a more intimate setting.

To evaluate the execution of the assignment, Lana Vuli will be helped by Putella Deville and the guest nanoscientist Pedro David Bardají.